Fishpool

To content | To menu | To search

Tag - community

Entries feed - Comments feed

Tuesday 23 July 2013

Miksi tuen tekijänoikeuslain kansalaisaloitetta

Usually I write here in English. Today, because the topic is about Finnish legislation, I'm making an exception. Apologies for the foreign audience!

Tänä iltana umpeutuu Järkeä Tekijänoikeuslakiin -kansalaisaloitteen kannatusilmoitusten jättöaika. Aloite on jo saanut kasaan vaadittavat 50000 allekirjoitusta, joten se lähtee käsiteltäväksi eduskuntaan. Viimeisen kuuden kuukauden aikana monia asiassa aktiivisesti toimineita on jännittänyt, saadaanko tuo tavoitetaso kiinni -- tasa-arvoisen avioliittolain hurjista numeroista aloite jäikin aika kauas. Minua kuitenkin jännittää enemmän, mitä tästä eteenpäin tapahtuu. Eduskunnasta on jo edustajien suunnalta kuulunut niin rohkaisevia lausuntoja kuin odotettavissa olleita vähättelyjäkin.

Kahden edellämainitun aloitteen välinen kontrasti on varsin iso. Avioliittolain muutoksessa on kysymys lainsäädännöllisesti yksinkertaisesta, mutta tunteita herättävästä ja monen moraalikäsityksiä suuntaan tai toiseen voimakkaasti koskettavasta asiasta. Tässä tekijänoikeusasiassa taas tunteet ovat kauempana (paitsi niillä, jotka ovat omineet tekijänoikeudet koskemaan vain itseään, mistä Otso Kivekäs jo hyvin kirjoittikin), kun taas itse asia ja sen yksityiskohdat ovat vaikeita, ja aloitekin (joka pitkälle valmisteluna sisältää lakitekstiehdotuksen) pitkä ja monelle raskasta luettavaa.

Miksi sitten itse päädyin aloitetta tukemaan ja miksi kirjoitan näitä perusteluja vasta nyt, enkä aloitteen kampanja-aikana? Siihen on useita syitä.

Ensimmäisenä ja tärkeimpänä tulee kansalaisaloitteiden yleisempi merkitys. Valitettavasti myös Suomessa eduskunta, tai ainakin monet edustajamme, vaikuttavat vieraantuneelta kansalaisten mielipiteistä, ja haluan osaltani vaikuttaa siihen, että suora demokratia kehittyisi myös täällä. Vaikkakin pidän edustuksellista mallia jatkuvia kansanäänestyksiä toimivampana menetelmänä, se toimii vain, jos edustajat jaksavat tutustua myös vaikeampiin kysymyksiin ja uskaltavat niihin ottaa kantaa. Yhteiskunta ei kehity keppihevosilla leikkimällä tai milloin minkäkin asian kieltämistä ehdottamisella. Kokonaiskuva vaatii joskus näkemystä. Jos se näkemys puuttuu eduskunnasta, sen tulee ymmärtää kuulla näkemystä ulkopuoleltaan, ja kansalaisaloitteet ovat yksi niistä välineistä.

Toisena tulee lainsäädännöllä suojattujen monopolien haitallisuus. Tässä tapauksessa katson esimerkiksi Teoston olevan tälläinen monopoli - vaikka tekijänoikeudet koskevat hyvin monenlaista luovaa tuotantoa ja ajattelua, myös tätä artikkelia, nykyinen lainsäädäntömme on viritetty musiikkiteollisuudelle ja joillekin sen edunvalvontaryhmille on annettu yksinoikeuksia. Yksinoikeudet, joita ei pääse markkinalla haastamaan, eivät koskaan ole pidemmällä aikavälillä kuluttajille, siis yhteiskunnan enemmistölle, hyvä asia. Teostokin on varmasti tehnyt hyviäkin asioita, eikä missään mielessä näy itselleni esimerkiksi samanlaisena edunvalvonnan irvikuvana kuin myös tekijänoikeuksiin liittyvä TTVK Ry, mutta on silti aika edes harkita sen yksinoikeuden purkamista.

Kolmantena tulevaisuus. Suomen tuleva menestys riippuu monesta seikasta, mutta kaksi hyvin olennaista asiaa on koulutusjärjestelmämme korkea taso ja uusien palvelukonseptien kehittämisen mahdollisuudet. Kummassakin nykyinen tekijänoikeuslainsäädäntö tuottaa merkittäviä käytännön ongelmia. Internetistä löytyvän, yksityisessä käytössä vapaasti olevan materiaalin hyödyntäminen opetuksessa (silloinkin, kun sen tekijä sen sallisi) on lainsäädännön vuoksi vaikeaa tai jopa mahdotonta (epäilenkin monen opettajan syyllistyvän luokkahuoneessa laittomuuksiin joko tiedostamattaan tai jopa tahallaan). Monet uudet palvelut taas jäävät tekemättä, koska niihin sisällön lisensoiminen on liian vaikeaa (usein edellä mainittujen monopolisoitujen edunvalvojien vähäisen kiinnostuksen vuoksi). Itsekin olin vuosia sitten mukana kehittämässä palvelua, jossa isossa osassa olisi ollut myytävä (ja siis käytöstä korvauksia maksava!) musiikki, mutta lisensointi osoittautui resursseillemme mahdottomaksi. Toki ratkaisuumme vaikuttivat enemmän Suomea suurempien markkinoiden tilanne, joka ei ole sen lohdullisempi. Myöhemmin näin vastaavia, joissa tekijät eivät kummemmin laillisista oikeuksista välittäneet - käyttäjät kyllä tykkäsivät. Me hävisimme, tekijät hävisivät, Suomi hävisi, ja lopulta kuluttajatkin hävisivät, sillä niiden toisten palveluiden laittomuus kyllä lopulta teki niistä lopun.

Neljäntenä tulee kuluttajan oikeus hallita ostamaansa sisältöä. Vuosien saatossa erityisesti musiikkiteollisuus on varsin perverssillä tavalla siirtynyt kappaletavaran (vinyylilevyjen, myöhemmin CD-kiekkojen) myynnistä kummalliseen maailmaan, jossa kuluttaja tuotteen ostaessaan ei kuitenkaan saa oikeutta käyttää tuotetta haluamallaan tavalla. Tämä ajatus on vieras sekä kuluttajille, että lähes kaikille muille elinkeinoelämän haaroille. Jos ostan lautasen kaupasta, saan käyttää sitä ruoan alustana, maalata sille kuvia, lainata tai vaikka vuokrata sitä kaverille, tai vaikka niin tahtoessani rikkoa sen. CD-levyn osalta minulla kuulemma ei ole vastaavalla laajuudella oikeuksia. Tai ilmeisesti on koskien sitä muovitettua alumiinikiekkoa, mutta ei sen sisältämää musiikkia. Sen sisällön kaverille lainaaminen kuin on Väärin. Musiikkiteollisuus on viimeisten vuosien sekä iTunes Storen ja Spotifyn kaltaisten palveluiden kautta vihdoin pakotettu liikkumaan eteenpäin, ja nyt seuraamme, mitä tapahtuu muilla menneisyyteen juuttuneilla sisältöteollisuuden haaroilla. Mutta minä en halua, että minun yhteiskunnassani menneisyyteen juuttuneet saavat päättää, mitä kaikki muut saavat tehdä.

Siinä tärkeimmät. Vaikka aloitteen teksti onkin lähes valmista lakitekstiä, ja sellaisena pidän sitä parempana kuin nykyisin voimassa olevaa tekijänoikeuslakia, en kuvittele, että sitä kukaan sellaisenaan eduskunnassa hyväksyisi. Sen sijaan odotan, että kansan valitsemat edustajat kunnioittavat kansan tahdonilmaisua ja käsittelevät asiaa sen ansaitsemalla huomiolla. Minä, ja moni muu tulee varmasti seuraamaan tarkasti, mitä edustajamme silloin sanovat, miten he toimivat, ja minkälaiseen lopputulokseen tuo käsittely päätyy.

Minä en kannata sisällön vapaata kopiointia. Ei sitä tue tuo lakialoitekaan. Minä kannatan sitä, että saan tulevaisuudessa ostaa tai vuokrata sisältöä silloin kun sitä haluan tai tarvitsen, tavalla, joka parhaiten minua palvelee. Siksi haluan, että tekijänoikeuslakimme muuttamisesta käydään eduskunnassamme keskustelu.

Sunday 24 May 2009

Hello, MySQL 6.0, err, something

I'm conflicted about the latest twist of the MySQL release saga, ie the announcement of the 6.0.11 alpha version and the accompanying note that it's the last 6.0 release and will be replaced by the already discussed milestone model. From an engineering point of view, I think this is the right step. I'm not sure about that, because I can't really tell exactly what is the engineering model chosen: trunk-first, then backport, or fix-in-releases, then forward port. I also can't tell whether the milestone model is going to be timeboxed or feature-scoped. Personally, I would prefer to see the former of both alternatives.

From a customer point of view, I'm even more confused, though much less concerned. Okay, so 6.0 won't become the marketing version number of any MySQL Enterprise release? Doesn't matter. 5.4 needs to come out first anyway, preferably sooner with a concrete, well-tested feature set, than later with more planned-but-unfinished features stuffed in it. What the release after that is going to be called makes no difference to me, as long as it's also going to contain solid improvements and comes out on predictable schedule that doesn't force me to look for something drastically different in order to deal with scale.

That being said, it's still weird. So if the thought of 6.0 GA release is scrapped, why release anything and still call it 6.0? I guess it's just tying loose ends, but that's an engineering thing, and only the number of existing source branches with stuff to merge together matter, not the version number put to it...

Thursday 20 November 2008

High-profile shutdowns and low-profile major updates...

Quite a day for negative articles on Google. I counted 10 articles on Lively shutting down, with the usual suspects gloating and cheering from the sidelines. Won't be joining that crowd, it's never fun to see someone's work being thrown out the window. I did want to relate that to a bigger picture, though.

This certainly won't be the last shutdown among the 100+ virtual worlds projects under work right now, and I wouldn't be surprised at all to see even higher-profile projects being canceled, either in the current financial bloodbath which curely will kill even some companies which 6 months earlier were entirely viable operations, or in the year to come when the business fails to materialize. Money's still being thrown in to the game at pretty amazing rate, and there's just not enough experience to go around to make all these projects work.

And that's because at the end of the day, this business is not about the brand, the IP, the coolest technology, or even the best user experience. Instead, this is about being able to nurture a community, co-operate with it to develop something which no one knows where it will ultimately end up at, and to be on the pulse of what's going on, every minute of every day. I know it's easy to forget that, with the allure of focusing on the superficial, easy to analyze product features, APIs, and so on.

We've certainly learned that the hard way ourselves - it's not like we've always kept our eye on the ball either. Still, you only need to be right most of the time, listen carefully, and not miss where you need to correct yourself. It's now been roughly a year since we launched a significant refresh to Habbo that put the service on the track its been on since, after what can be described only as a pretty horrible summer 2007 for us.

That was 12 months and 11 upgrades ago, though. Yesterday we launched what's internally called release 28 of Habbo in UK. The most exciting features of it haven't yet been turned on, as we're preparing yet another global roll-out to begin next week. This is an important release to us, possibly as important as the one made a year ago, as it'll change the economic and reward models of the community forever. I hope we got it right on this one. If we did, it's going to be an amazing Xmas, for us and for all the Habbos. If not, well, then we'll need to scramble a bit to make it fun anyhow. But that's what we're good at.

Tuesday 22 April 2008

MySQL Users Conference followup and MySQL's business model

Last week saw MySQL User Conference 2008 in Santa Clara, but I was not able to make time for it this year either. However, in the wake of Sun's acquisition of MySQL, it was very interesting to follow what was going on. A few things that caught my attention:

MySQL 5.1 is nearing General Availability and an interesting storage engine plugin ecosystem starts to emerge. It's this latter, but related event that I see as the first real sign of validation for MySQL's long-ago chosen path of pluggable storage systems instead of focused effort on making one good general-use engine.

Oracle/Innobase announced InnoDB Plugin for MySQL 5.1, which much-awaited features which promise a great deal of help for daily management headaches. More than that, InnoDB Plugin's release under GPL lifts quite a lot of the concern I'm sure many users like us have had about the future viability of InnoDB as MySQL storage engine.

A couple of data warehousing solutions are launched, also based on MySQL 5.1 -- Infobright is one I've already researched somewhat (looks very interesting, as soon as a few current limitations are lifted), Kickfire I know nothing about right now but would love to learn more of.

There's a huge amount of coverage graciously provided by Baron Schwartz that I have yet to fully browse through.

A few remarks by Mårten Mickos regarding MySQL's business model seem to have kicked up a bit of a sandstorm. I don't really understand why; I read these to just verify that the direction MySQL took last year is to continue this year as well. I don't see any major changes here regarding the licensing structure, software availability, or support models. Frankly, it seems like yet another case of Slashdot readers not reading, let alone understanding, what they're protesting against, and press following up on the noise.

I do understand the critique made against MySQL's chosen model, though. In fact, I went on record last September to say that I understand that critique. I still see the same issues here. I believe we represent a fairly common profile of a MySQL Enterprise customer in that what we want from it is not the bleeding-edge functionality but a stable, well-tested product that we can expect to get help for if something does go wrong. We don't see great value in having access to a version of software that isn't generally available to "less advanced" or more adventurous users for free in a community version. In fact, we see it as a negative that such functionality exists, because it hasn't received the community testing, feedback and improvements that makes great open source software as good as it is. While new functionality is interesting, and we're trying to spend time getting familiar with new stuff in order to use it in production later, it simply isn't prudent to put business-critical data in a system that hasn't received real-world testing by as large a community as possible (unless you have no other alternative, and then you takes your chances).

Yet it seems to me that this is essentially what Sun/MySQL continue to propose for the Enterprise customers by delivering "value add" functionality in a special version of the server or plugins to it, possibly in a closed-source form that further reduces transparency and introduces risk. Mårten, I'd prefer it to be otherwise. How can I help you change your mind about this?

Friday 21 September 2007

MySQL Community vs Enterprise tension

I probably don't spend quite enough time following progress around MySQL considering how critical the product is to us. I'd like to consider it part of the infrastructure in a way I treat Red Hat Enterprise Linux, ie something I can trust to make good progress and follow up on a quarterly basis. Naturally we have people who watch both much more closely, but my time simply should, and pretty much is, spent doing something else.

However, it seems MySQL really demands a bit more attention right now. Today I went and read Jeremy Cole's opinion about MySQL Community (a failure), and I have to say I agree on many of the points. MySQL simply has not yet found a model that works as well as that of Red Hat's Fedora vs Enterprise Linux - that is, really giving the Community edition to the community to direct, and using the Enterprise edition as a platform for enterprises to depend on.

I feel the fundamental problem really is quite simple; as long as MySQL maintains the community edition (both binaries AND the source tree) themselves, and don't let the community integrate features to it on a timely basis, the model will not function, not even to their paying customers (us included). However, if they reverse this particular point from the current status-quo, all of the other benefits are inevitable.

The comparison to Fedora and RHEL is rather obvious, despite the distribution vs single product differences. Fedora is a great community Linux distribution with the latest-and-greatest features integrated to it on a very timely fashion. Not even Ubuntu can really compete with Fedora in terms of features. However, what Fedora gives up to reach this is a certain amount of polish and reliability. I will happily use Fedora as a personal platform, because of the latest features, but I would not pretend to run a stable system on top of it. For that, I'll rather choose something a bit more mature, that has proven itself in the community and received further QA ahead of commercial release. This is RHEL, and this is what the MySQL Enterprise should be. A version that, when it's released, I shouldn't have to hesitate to install on a new production server.

I also today learned about the Dorsal Source MySQL community release. Now this looks like something MySQL Community release probably should be like. I'll have to give it a test round and see what's up.

Update: Baron Schwartz describes a MySQL Enterprise that I would have far less trouble using than the existing one..